Škola fudbala Beograd | Selekcija škole fudbala

Škola fudbala Beograd

Selekcija škole fudbala

Škola fudbala Atletik Beograd vrši selekciju kao kompleks organizaciono metodskih mera sa zadatkom da pronađe one pojedince, od kojih se može očekivati da u perspektivi postižu veoma dobre rezultate. Prema najširem mišljenju najautoritativnijih stručnjaka fudbalske igre, moguće je izdvojiti sledeće kriterijume za utvrđivanje značajnih predispozicija dece za uspešnost u fudbalu:
– Smisao za igru
– Brzinsko-snažne sposobnosti
– Osećaj lopte
– Voljne sposobnosti
– Telesna građa
Metodika selekcije kao skup načina i uređaja za merenje kriterijuma u praksi podrazumeva sledeće metode:
– Ekspertna (ocena eksperata – fudbalskih trenera)
– Aparaturne (merenja preko kojih se precizno određuju funkcionalne mogućnosti organizma)
– Testovi (vežbe koje su tako koncipirane da se prilikom izvođenja manifestuju različite sposobnosti i svojstva ličnosti, čime se stiče uvid u objektivnu nadarenost pojedinca).

Škola fudbala Atletik Beograd, kao tim fudbalskih stručnjaka i pedagoga opredeljenih za rad sa mladim uzrasnim kategorijama fudbalera, organizuje svoj rad tako da uvek zadovolji određene pojave, procese i zakonitosti kao što su:
– Za stvaranje budućeg vrhunskog fudbalera potrebno je oko 10 godina organizovanog, univerzalnog i stručnog rada,
– Sa početkom škole od 7 do 12 godina počinje drugi period detinjstva, od 13 do 16 godina u toku je period puberteta
– Brzina reakcije pokreta i brzina kreteanja najpovoljnije su za razvoj u uzrastu od 8 do 15 godina, uz pomoć sredstava kao što su igra na dva gola, atletske, gimnastičke i akrobatske vežbe
– Okretnost se najpovoljnije razvija u uzrastu od 10 do 11 godina
– Sposobnost učenja tehnike fudbala naglašeno se iskazuje već između 9. I 12. Godine uz pomoć sredstava kao što su : baratanje loptom, igra po delovima i igra na takozvane male golove
– Gipkost se najlakše povećava i razvija već od 7. Pa do 11. Godine. Sredstva su:gimnastičke, akrobatske i atletske vežbe
– Situaciona priprema u mladim uzrasnim kategorijama fudbalera, u prvom redu se odnosi na tehničku propremu, odnosno usvajanje pokreta sa i bez lopte, što je u zavisnosti od koordinacije i kinestetičke osetljivosti za loptu.
– Program taktičke pripreme mora da bude u funkciji razvoja kreativnosti u igri, i u funkciji uigravanjaraznih delova igre u napadu i odbrani.

Pozovite nas i saznajte nešto više o treninzima

Trening traje efektivno sat vremena.

Pozovite nas
Škola fudbala Beograd
Škola fudbala Beograd
Škola fudbala Beograd
Škola fudbala Beograd
Škola fudbala Beograd | Telefon